NABU

Перелік питань до кваліфікаційного іспиту, ІІ рівень (НАБУ)

Кримінальний кодекс України частина 1

Кримінальний кодекс України частина 2

Кримінальний кодекс України частина 3

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 1

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 2

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національне законодавство у цій сфері

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139

Тестування на знання законодавства може включати перевірку знань інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), про що зазначається в Профілі професійної компетентності посади.

Leave a Reply