Перелік питань до кваліфікаційного іспиту, ІІ рівень (НАБУ)

Кримінальний кодекс України частина 1 Кримінальний кодекс України частина 2 Кримінальний кодекс України частина 3 Кримінальний процесуальний кодекс України частина 1 Кримінальний процесуальний кодекс України частина 2 Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національне законодавство у цій сфері Закон України «Про порядок…